Købsaftale - skøde - refusionsopgørelse

Tilstandsrapport

Salær mv.

Hvem er vi

Anbefalinger

Kontakt os

Mangler

Advokatforbeholdet

Har jeg brug for et testamente? 

 

 

 

 

 

 

 

www.leifbp.dk   

 Skødeskrivning kr. 2.800,   alm. skøde 

Købsaftale, skøde, digital tinglysning, refusion mm.

 

--------ooOoo-------

Cand. jur. Leif B. Petersen

CVR 27575811

 

Ansvarsforsikring på 2 mio. og mere end 20 år i branchen

 Ålholmvej 3, 2500 Valby    Tlf. 3644 1133 Lbpetersen@mail.dk

PRIS: almindeligt skøde, inkl. kontrol af købsaftale, rådgivning, digital tinglysning, refusionsopgørelse - og alt det andet.

Kr. 2.800 inkl. moms

--------000---------

 

Har du brug for et testamente? el. særeje 

Anden aktivitet: .   www.LBPerhverv.dk

Købsaftale - skøde - refusionsopgørelse:

Der er de tre hovedelementer i en skødesag:  Gennemgå købsaftalen, oprette og tinglyse digitalt skøde, beregne refusionsopgørelsen. Dertil kommer en række ekspeditioner, som er nødvendige for at slette sælgers gæld og sikre, at køber får den ret til ejendommen, han har betalt for. I snit er der omkring 20 brevekspeditioner i en skødesag.

 

Hver sag er noget særligt, men med mere end 25 års erfaring har vi oplevet alle problemstillinger før. Vi er købers rådgiver og får ikke provision fra andre. 

 

Spørg om Samejeaftale, som er en stor hjælp, når 2 mennesker, der ikke er gift med hinanden, køber hus eller ejerlejlighed sammen.

 

Til toppen

Advokatforbeholdet

Du kan godt underskrive en købsaftale før din advokat/rådgiver har gennemgået den, og ejendomsmægleren presser på. MEN SØRG FOR AT INDSÆTTE FØLGENDE forbehold:

’Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være ejendomsmægler i hænde senest……’ (indsæt en frist på omkr. 4 dage)

 

Hvis du sørger for, at disse sætninger, (som enhver ejendomsmægler kender som advokatforbeholdet) står i den almindelige købsaftales punkt 16 om individuelle aftaler, kan du altid fortryde din underskrift indenfor fristen. Det vil kun koste dig en evt. udgift til din rådgiver. Og hos os er 1. gennemgang af en sags bilag gratis.

Til toppen

 Mangler

skal opdages ved gennemgangen. Mangler skal opdages før købsaftalen underskrives. Brug den nødvendige tid på gennemgang af boligen, evt. sammen med en fornuftig håndværker. En evt. tilstandsrapport siger intet om inventar, kontakter, køleskab etc.

 

Løfter der ikke står i købsaftalen, tæller ikke.

Der er ikke mulighed for at tilbageholde købesummen eller modregne i refusionsopgørelsen, hvis det ikke er aftalt mellem parterne.

 

 Tilbage til toppen

Tilstandsrapport

Vi gør meget ud af den første gennemgang af papirerne, herunder også tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen, og hvad den dækker - og ikke dækker. Men vi er ikke håndværkere eller byggesagkyndige. Det tilrådes at købere allierer sig med bekendte eller fagfolk, der kan være med ved gennemgangen af lejligheden eller huset.

Til toppen

____________________________________________________________________________________

 

Salær mv.

Salær for en almindelig skødesag: Hus eller lejlighed Kr. 2.800 inkl. moms.

For en ubebygget grund dog kun kr. 2.200 inkl. moms.

Ved overdragelse mellem familiemellemmer vil prisen være fra kr. 2.400.

---------------------

Tillæg hvis sælger ikke er repræsenteret ved jurist/ejendomsmgl.   op til kr. 3.000

Tillæg ved køb på tvangsauktion, efter aftale.

Testamente

Prisen for et testamente er typisk kr. 2.100, afhængig af arbejdets omfang. Læs mere omtestamenter på www.bedre-oekonomi.dk

 

Ægtepagt - særeje

Prisen for en ægtepagt er typisk kr. 1.900 afhængig af arbejdets omfang.

 

Gebyr og afgifter til staten:

Tinglysningsgebyret for en ægtepagt, er kr. 1.660. Hvis den tillige skal tinglyses på ejendommen, skal der tillige betales 1.660 herfor.

 

Gebyr for et testamente: kr. 300 der betales hos Notaren

 

Tinglysningsafgift for skøde afhænger af værdien.

 

Til toppen

 

Hvem er vi                         

Cand.jur. Leif B. Petersen.

jeg er oprindelig bankuddannet og blev cand. jur. og  var selvstændig advokat i 9 år, blev så lærer i erhvervsret og bankjura på Niels Brock og Handelshøjskolen i en lang årrække. Nu beskæftiger jeg mig mest med juridisk rådgivning  om fast ejendom (skødeskrivning) og familieret (Testamenter og Særeje) .  Er ansvarsforsikret.  

 

Der er ingen grund til at gøre det mere indviklet end det er. Det kræver blot at man er 100% inde i sit stof.

   Til toppen

 

Kontakt mig

Du er velkommen til at kontakte os om alt vedr. bolighandel og testamenter og særeje.   

 

Kontakt os på tlf.: 3644 1133, pr. brev eller over e-mail:

Lbpetersen@mail.dk

Til toppen